VÄLKOMMEN TILL ELÄMÄNKAARI

Välkommen

Jag heter Leila Kärkinen och är verksam som företagare på Elämänkaari.

Livscykeln är individuell för oss alla. Vi mognar från barn till vuxen med våra egna specifika styrkor och med stöd av våra egna utvecklade färdigheter. Som barn leker vi och lär oss livsfärdigheter genom leken och dess omgivning, familjen och den fysiska omgivningen. Som unga studerar vi kanske till en yrkesfärdighet och utvecklingen för oss vidare.

Vem är jag?

Ibland är stigen vi följer lite mer svårframkomlig. Sjukdom eller brist på färdigheter redan från födseln kan göra att vi har komplikationer med att lära oss vardagliga saker och färdigheter. Det är sedan länge konstaterat att människan är en psykofysisk helhet. Känslor och förträngda känslor påverkar får kropp eller tvärtom, en fysisk sjukdom påverkar vårt medvetande och våra känslor.

Det är det här mångfacetterade välmåendet jag vill koncentrera mig på med hjälp av de metoder som ergoterapi, TVT Känslozonterapi och kundaliniyoga erbjuder.