Ergoterapi

Ergoterapi är en på ergonomisk analys baserad metod. En för kunden behaglig, meningsfull, tillräckligt utmanande verksamhet vars mål är att förbättra kundens verksamhetsmöjligheter i vardagen. Tillsammans med kunden övar vi på för hen viktiga funktioner så att skolgång, lek, utförande av ärenden, matlagning, påklädning, tvätt o dyl kan göras lättare. Jag träffar mina terapikunder i deras vardagliga omgivnig, hemma, i skolan, på dagis och på min mottagning.

Mina kunder består av barn och vuxna som fått en remiss från Centralsjukhuset, hälsocentralen eller Esko-kommunsammanslagningen . I dehär fallen är det FPA, försäkringsbolagen eller hälsocentralen.  som bekostar den ergoterapeutiska rehabiliteringen. Självfinansierad ergoterapeutisk terapi-bedömning/konsultation/terapi är också möjlig.

Min ergoterapeut-utbildning har jag fått via hälsovårdsutbildning i yrkeshögskola (YH). Ergoterapeut är en skyddad av Valvira legitimerad yrkesbeteckning inom hälsovården.