Leila Kärkinen 

Känslozonterapi: Stora Långgatan 13, 65100 Vasa
Ergoterapi: Runsorvägen 1, 65380 Vasa

Telefonnumer: 050 3003 222