Toimintaterapia

Toimintaterapia on toimintaterapeuttisen analyysin perusteella valittua, asiakkaalle mieleistä, merkityksellistä, sopivan haasteellista toimintaa jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen arjessaan.

Asiakkaan kanssa harjoitellaan hänelle tärkeitä toimintoja jotta koulunkäynti, leikkiminen, asiointi, ruuanlaitto, pukeutuminen, peseytyminen jne. olisi helpompaa. Asiakkaan kanssa ei harjoitella pelkästään asioita jotka ovat hänelle haastavia, vaan ensin työstetään taitojen alla olevia valmiuksia. Esimerkiksi lapsella pitää olla ensin motorinen mahdollisuus tarttu esineeseen/ pitää siitä kiinni, jotta lelulla leikkiminen olisi mahdollista. Tai aikuisten maailmaan sopii vanha esimerkki siitä että taloon rakennetaan ensin perusta, ennen seiniä ja kattoa. Tämä ajatus on terapian taustalla, ensi harjoitella ”betoni” ja sen päälle rakennetaan kerroksittain taitoja joita asiakas tarvitsee.

Tapaan toimintaterapia asiakkaitani heidän arkiympäristössään, kotona, koulussa, päiväkodissa kuin myös vastaanotollani jossa käytettävissä on pöytätyöskentelyyn sopiva huone, isompi terapiatila jossa voidaan  harjoitella koko kehoa hyväksi käyttäen sekä keittiö, jossa voidaan harjoitella esim. välipalan tekemistä. Valtaosa terapioista toteutuu kuitenkin asiakkaan arkiympäristössä.

Pääosa asiakkaistani on lapsia, jonkin verran myös aikuisia.  Asiakkaat tulevat Pohjanmaan Hyvinvointialueen eri toimipisteiden  sekä vakuutusyhtiön kautta lähetteellä. Toimintaterapeuttisen kuntoutuksen kustantaa KELA, vakuutusyhtiö tai Hyvinvointialue (Palveluseteli). Asiakas valitsee itse kenelle palveluntuottajalle hän haluaa mennä. Omakustanteinen toimintaterapeuttinen arviointi/konsultointi/terapia on myös mahdollista.

Terapiaa toteutan suomeksi ja ruotsiksi.

Elämänkaari ei osallistunut Kelan kilpailutukseen vuonna 2022. Asiakasyhteistyö jatkuu kuitenkin Kelan kustantamien kuntoutusten osalta yhteistyössä Coronarian kanssa.

KELA:n kuntoutuksen asiakkaat voivat tutustua vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen Palvelukuvaukseen KELA:n sivuilla.

Työkokemukseni

Työkokemukseni: Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen Vaasan keskussairaalassa aikuisten neurologisella osastolla, jonka jälkeen siirryin kirurgiselle puolelle jossa valmistin pääasiassa käsiortooseja käsikirurgisten operaatioiden jälkeiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Myös reumaatikkojen ortoosit ja käsiterapia. Sieltä siirryin lastenneurologiseen yksikköön jossa työhöni kuului lasten toimintaterpaeuttinen arviointi ja lasten käsiortoosit. Lyhyen aikaa tein myös aikuisneurologisen kuntoutusohjaajan työtä.

Avopuolelle siirryin aluksi tuuraamaan kolleegaa joka jäi äitiyslomalle ja siitä parin vuoden kuluttua perustin oman yritykseni. Työkokemusta on siis aikuisten ja lasten terapioista, neurologiasta, kirurgiasta, reumasta, ortooseista kuin myös pienapuvälineistä.

Koulutukseni: Käsi-ja taideteollinen; Artesaani, suuntaus Ompelu. Ammattikorkeakoulu; Toimintaterapeutti.

Koulutukseni

Toimintaterapiaan liittyviä koulutuksia;

 • Työkyvyn arvioinnin koulutuspäivä.
 • Hypertonisen käden lastoitus.
 • Kevytkipsaus koulutus.
 • Käsiterapian uudet tuulet-koulutus.
 • Tehokoulutus käsivammoista.
 • Sensorinen intrgraatio normaalikehityksen perustana.
 • Valtakunnallinen Kuntoutussymposium.
 • Käden arviointi-koulutus.
 • MAP – arviointi
 • Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus koulutuspäivä.
 • Leikin arviointi toimintaterapiassa.
 • Sensory Profile- koulutus.
 • Kehitysvammaisten lasten ja nuorten toimintaterapia.
 • Hahmotusvaikeudet-koulutus.
 • Motivoitu käden käyttö.
 • Kouluikäisen toimintaterapia-koulutus.
 • Autistisen lapsen varhaiskuntoutus.
 • Lasten ja nuorten kuntoutuksen hyvä suunnittelu.
 • PEP-R- koulutus.
 • M-FUN testikoulutus.
 • “Aistisäätely, tunnesäätely – psykiatriaa vai neurologiaa”.
 • Vauhtia Autismikuntoutukseen.
 • Autismin kirjo – mihin olemme menossa.
 • SPM – Sensory Processing Measure- koulutus.
 • PRT (Pivotal Response Training) osana autististen lasten kuntoutusta.
 • COMP-menetelmäkoulutus.
 • The Use of Fairytales, Stories and Psychodrama Methods Working with Children Workshop. Working with children:in different settings and with different media.
 • Alle kouluikäisen lapsen toiminnallisen näönkäytön arviointi ja harjaannuttaminen.
 • “Lasten kuntoutuksen uudet tuulet”.
 • Spastisen käden kuntoutus.
 • Luovat lähestymistavat kouluikäisten lasten ryhmissä.
 • iPAd peruskoulutus.
 • Mindfuness – Närvarande i nuet.
 • Alueellinen toimintaterapia koulutuspäivä.
 • Hyvän ja pahan syli- eheyttävä vuorovaikutus terapiassa.
 • HAASTE-toimintamalli koulutus.
 • Haatava käyttäytyminen – malttia arkeen toimintaterapian keinoin.
 • ”Yhteistyöpäivä lasten parissa työskenteleville fysio- ja toimintaterapeuteille”.
 • Lasten yläraajakoulutus.
 • Sensomotoristen valmiuksien strukturoitu kliininen havainnointi.
 • GAS- Goal Attainment Scaling.
 • Apua Kantaan.
 • Palveluseteli.
 • Diarium Kanta -käyttökoulutus.
 • Tietosuoja-asetuksen velvoitteet ja vastuut.
 • Tietoturva. EU-tietosuoja asetus – TOI.
 • Erityistyöntekijät ja kirjaaminen.
 • Peiliterapia
 • Ralla, leikki- ja kaveritaitojen havainnointi ja arviointi
 • Neurologisen asiakkaan yläraaja – kuntoutus
 • Tunne- ja stressin säätely, asiakkaan ja terapeutin voimavaraksi.
 • LEGO-Based Therapy Training
 • Etäkuntoutuksen webinaarisarja
 • Zones of Regulation – menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena
 • Lasten tunnetaito-ohjaaja koulutus (28.1.2020-2.12.2020)
 • Toiminnanohjaus toimintaterapiassa
 • Visuaalinen hahmottaminen ja toimintakyky
 • Long COVID ja ME/CFS

Toimintaterapeuttina olen käynyt terveydenhuollon ammattikorkeakoulutuksen (AMK). Toimintaterapeutti on nimikesuojattu, laillistettu terveydenhuollon ammatti.