Lasten – ja nuorten tunnetaito-ohjauksessa kokemuksellisuus on tärkeää – tunteet ovat kokemista, eivät pelkkää kielellistä ymmärtämistä. Tunnetaidot vaikuttavat merkittävästi siihen, että koemme elämän mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi, sillä tunteet ja tarpeet ovat ihmisten yhteinen nimittäjä – olemme yhtä ja tarvitsemme yhteyttä toinen toisiimme.

Ihminen on myös hyvin fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen ja henkinen kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Lasten tunnetaito-ohjaaja (LTTO) opettaa lasta tunnistamaan ja hallitsemaan erilaisia tunteita sillä tunteilla on aina viesti kerrottavana, siksi niiden havainnointi ja kuuntelu eli tiedostaminen on tärkeää.

Tunnetaidot vaikuttavat myös itsetuntemukseen- kuka minä olen, mitä minä tunnen ja tarvitsen? Itsetuntoon ja itseluottamukseen – olen riittävä, arvokas, selviydyn ja osaan.

LTTO työskentelee lapsen ja nuoren kanssa pääosin luovia menetelmiä käyttäen, kuitenkin kunkin lapsen/nuoren tarpeista lähtöisin.

Miten ohjaukseen voi päästä.

Lapsi tai nuori voi tulla yksilöllisesti  (yksilöterapiaan/ohjaukseen) lääkärin lähetteellä, samoin kuin toimintaterapiaankin, tai myös itsemaksavana.

Ryhmäkuntoutusta tunentaitoihin ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Mikäli haluat kuulla LTTO :sta lisää, kerron mielelläni.